Saturday, 26 November 2011

Pernafasan Haiwan

1. Haiwan bernafas untuk hidup.

2. Haiwan bernafas menggunakan struktur pernafasannya.

3. Struktur pernafasan haiwan berlainan jenis adalah berbeza. 

2 comments: