Sunday, 27 November 2011

Latihan Soalan Objektif

 Jawab semua soalan.                                                                               Rajah 1

1.    Antara  yang berikut, yang manakah tidak benar tentang hidupan pada Rajah 1?
       
       A    Dapat bergerak sendiri
        
       B    Memerlukan makanan, air, dan udara
        
       C    Tidak membesar
        
       D    Membiak

2.    Suatu hidupan menjadi semakin banyak jumlahnya kerana dapat...

        
       A    membiak.

       B    bertumbuh.

       C    bergerak sendiri.
        
       D    hidup di beberapa kawasan.
3.     Antara yang berikut, yang manakah tidak benar tentang haiwan yang ditunjukkan  pada Rajah 2?

       A    Dapat bergerak sendiri

       B    Merupakan bukan hidupan

       C    Semakin lama saiznya semakin besar
        
       D    Memerlukan air, udara, dan makanan

   
Rajah3

4.  Antara yang berikut, yang manakah merupakan ciri fizikal haiwan pada Rajah 7?

       I      Berbulu

       II    Berkaki

       III   Berkepak

       IV   Bersisik


       A    I dan II sahaja

       B     II dan III sahaja

       C    I, II, III, dan IV sahaja

       D    I, II, III, dan IVX
Y
Z
arnab
gajah
musang
serigala
ayam
beruang

                               Jadual 15.  Jadual 1 menunjukkan pengelasan haiwan berdasarkan tabiat makannya. Antara haiwan  yang berikut, yang manakah dapat dimasukkan dalam kumpulan Z?

       A    Tikus

       B     Burung helang

       C    Ular sawa

       D    Buaya
W – berkaki
X – berkepak
Y – bercangkerang
Z – bersisik


                      Rajah 3   
          

6.  Senarai di atas ini menunjukkan beberapa ciri fizikal haiwan. Ciri manakah yang boleh digunakan untuk mengelaskan ayam dan kelawar dalam kumpulan yang sama?

       A    X sahaja

       B     W dan X sahaja

       C    Y dan Z sahaja

       D    W, Y, dan Z sahaja


                                                             Rajah47.  Berdasarkan Rajah 8, haiwan yang boleh dimasukkan ke dalam kumpulan K ialah...

       I     beruang.

       II    ayam.

       III   burung helang.

       IV   kuda.

       A    I dan II sahaja

       B    I dan III sahaja

       C    II, III, dan IV sahaja

       D    I, II, III, dan IV


 ular     tenggiling     ikan

           

8.  Haiwan di atas ini dapat dikelaskan dalam kumpulan yang sama berdasarkan cirinya, iaitu...

       A    bersisik.        

       B    tidak berkaki.

       C    berbulu.        
      
       D    bercangkerang

9.    Antara haiwan yang berikut, yang manakah melahirkan anak?


       A     Cicak


       B     Buaya


       C     Katak


       D     Ikan paus                 

10.   Haiwan di atas ini mempunyai ciri yang sama untuk melindungi diri  daripada musuh, iaitu dengan menggunakan...
      
       A    sengat.

       B    penyamaran diri.

       C    bau busuk.
 
       D    kulit keras

No comments:

Post a Comment