Sunday, 27 November 2011

Latihan Soalan Objektif

 Jawab semua soalan.                                                                               Rajah 1

1.    Antara  yang berikut, yang manakah tidak benar tentang hidupan pada Rajah 1?
       
       A    Dapat bergerak sendiri
        
       B    Memerlukan makanan, air, dan udara
        
       C    Tidak membesar
        
       D    Membiak

2.    Suatu hidupan menjadi semakin banyak jumlahnya kerana dapat...

        
       A    membiak.

       B    bertumbuh.

       C    bergerak sendiri.
        
       D    hidup di beberapa kawasan.
3.     Antara yang berikut, yang manakah tidak benar tentang haiwan yang ditunjukkan  pada Rajah 2?

       A    Dapat bergerak sendiri

       B    Merupakan bukan hidupan

       C    Semakin lama saiznya semakin besar
        
       D    Memerlukan air, udara, dan makanan

   
Rajah3

4.  Antara yang berikut, yang manakah merupakan ciri fizikal haiwan pada Rajah 7?

       I      Berbulu

       II    Berkaki

       III   Berkepak

       IV   Bersisik


       A    I dan II sahaja

       B     II dan III sahaja

       C    I, II, III, dan IV sahaja

       D    I, II, III, dan IVX
Y
Z
arnab
gajah
musang
serigala
ayam
beruang

                               Jadual 15.  Jadual 1 menunjukkan pengelasan haiwan berdasarkan tabiat makannya. Antara haiwan  yang berikut, yang manakah dapat dimasukkan dalam kumpulan Z?

       A    Tikus

       B     Burung helang

       C    Ular sawa

       D    Buaya
W – berkaki
X – berkepak
Y – bercangkerang
Z – bersisik


                      Rajah 3   
          

6.  Senarai di atas ini menunjukkan beberapa ciri fizikal haiwan. Ciri manakah yang boleh digunakan untuk mengelaskan ayam dan kelawar dalam kumpulan yang sama?

       A    X sahaja

       B     W dan X sahaja

       C    Y dan Z sahaja

       D    W, Y, dan Z sahaja


                                                             Rajah47.  Berdasarkan Rajah 8, haiwan yang boleh dimasukkan ke dalam kumpulan K ialah...

       I     beruang.

       II    ayam.

       III   burung helang.

       IV   kuda.

       A    I dan II sahaja

       B    I dan III sahaja

       C    II, III, dan IV sahaja

       D    I, II, III, dan IV


 ular     tenggiling     ikan

           

8.  Haiwan di atas ini dapat dikelaskan dalam kumpulan yang sama berdasarkan cirinya, iaitu...

       A    bersisik.        

       B    tidak berkaki.

       C    berbulu.        
      
       D    bercangkerang

9.    Antara haiwan yang berikut, yang manakah melahirkan anak?


       A     Cicak


       B     Buaya


       C     Katak


       D     Ikan paus                 

10.   Haiwan di atas ini mempunyai ciri yang sama untuk melindungi diri  daripada musuh, iaitu dengan menggunakan...
      
       A    sengat.

       B    penyamaran diri.

       C    bau busuk.
 
       D    kulit keras

Saturday, 26 November 2011

Pembiakan Haiwan

1. Haiwan membiak untuk memastikan kemandirian spesiesnya.    
         
2. Haiwan berlainan membiak dengan cara yang berbeza.

3. Sesetengah haiwan melahirkan anak sementara haiwan lain bertelur.

 Zirafah melahirkan anaknya.

Anak ayam menetas daripada telurnya.


Anak itik yang menetas daripada telurnya.Pernafasan Haiwan

1. Haiwan bernafas untuk hidup.

2. Haiwan bernafas menggunakan struktur pernafasannya.

3. Struktur pernafasan haiwan berlainan jenis adalah berbeza. 

Kitar hidup haiwan


Kitar hidup seekor rama-rama
Kitar hidup seekor katak